ŞİİR

HIRSIZLAR

Şiir: Casım Babaoğlu
Fikir geldi derdim yazdım

Tanıyıram!

Kimsə mənə söyləməsin,
Mən özümü tanıyıram!

Ne FAYDA... Casım Babaoğlu

Uyan Âdem oğlu aç iki gözün
Sünni olsa şii olsa ne fayda