Uluslararası Katılımlı 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresine Irak Türklerinden Sadun KÖPRÜLÜ katılacaktır

Uluslararası Katılımlı 9. Anadolu Adli Bilimler Kongresi

6-8 Kasım 2012 Zonguldak

Bülent Ecevit Üniversitesi – Adli Bilimciler DerneğiKongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Mahmut ÖZER

Bülent Ecevit Üniversitesi RektörüKongre Başkanları

Prof. Dr. Hamit HANCI.Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Doç. Dr. Sadık TOPRAK.Bülent Ecevit Üniversitesi Adli Tıp A.D

Doç. Dr. Rıza YILMAZ. Bülent Ecevit Üniversitesi Adli Tıp A.DKongre Sekreterleri

Dr.Tomurcuk Harbigil Sever. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak

Hanifi Sever. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü

Yeliz Çatak. Zonguldak Sağlık Müdürlüğü

Kongre Programı

06 Kasım 2012 Salı / I. Gün14:00  Açılış TöreniProf. Dr. İ.Hamit Hancı Adli Bilimciler Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Aydın Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut Özer Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Hüseyin Özbakır Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı

Erol Ayyıldız Zonguldak ValisiKonuşmalar14:45-15:45 Açılış Konferansı

Prof. Dr. Bingür Sönmez  Kafkas Cephesi boyunca Karadeniz’de Donanma Faaliyetleri

Konferanslar 1 Oturumu16:15-17.45Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar (Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji A.D.)-Altay Suroy. Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi. Kosova Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvurular.-Burhan Özkoşar. Hürriyet Gazetesi Fransa Temsilcisi. Dünya Ahiska Türkleri Birliği (DATUB) YK Üyesi.  Uluslarası İnsan Hakları İhlalleri ve Ahiska Dramı

-Prof.Dr.Murat Dikmengil. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi. Harp Cerrahisi- Levan Samkharauli National Forensics Bureau, Georgia. GÜRCİSTAN
Forensic Medical Department - the structure and main work principles

ARA 17.45- 18.00

Konferanslar 2 Oturumu  18.00-19.30Oturum Başkanı : Altay Suroy. Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi

-Hasan Gemici. Devlet Eski Bakanı. Özürlüler ve Hakları

-Av.Sadun Köprülü. Kerkük’te İnsan Hakları İhlalleri.

-Dr.Dt.Bülent Özdoğan.  Türk ADBİLKON.-Prof.Dr.Ali Nezihi Bilge. Bilgi Üniversitesi.  Enerji Sistemleri Mühendisliği. Radyoaktif İlaçlar ve Radyasyondan Korunma.07 Kasım 2012 Çarşamba  / II. GünSosyal Program 9.00-12.00 Sarıkamış Deniz Şehitlerini Anma Programı. Karadeniz Ereğli.Konferanslar 3 Oturumu

14:00-15:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bora Büken (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.)-Emn.Md.Pervin Gürler. KKTC Polis Genel Müdür Muavini. KKTC’de Adli Bilimler.- Prof.Dr. Gökay Yıldız Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. Adli Sanat
-Prof. Dr. Salih Cengiz. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü. Mürekkep Yaş TAyini

-Dr.Jamal Musayev -Prof.Dr. Adalat  HAsanov. Azerbeycan Adli Tıp Kurumu  "Bir Soykırımın Patolojisi: Hocalı Soykırımını Cesetlerden Dinliyoruz"15:30-15:45 Çay-kahve arası15:45-17:15  Konferanslar 4 OturumuOturum Başkanı: Prof. Dr. Adalat Hasanov (Azerbeycan Adli Tıp Kurumu)- Prof. Dr. P. Sema Aka,  Bağımsız Araştırmacı. Ankara.  Yüzün Yeniden Yapılandırılması Çalışmalarında Uygulama Teknikleri (Application Thechniques for Facial Reconstruction)”.

-Prof. Dr. O. P. Jasuja, Patiala, Hindistan. Poroskopi; Gizli Parmak İzlerinde Ter Gözeneklerinin Görünürlüğünü Etkileyen Çeşitli Faktörlerin Çalışılması (Poroscopy: Study of Various Factors Affecting The Visibility Of Sweat Pores In Latent Fingerprints) ( स्वेद रंध्र विज्ञानं : अद्रश्य अंगुली चिन्होंमें स्वेद रंध्रो के द्रश्यमन करने पर विभिन कारको का प्रभाव )

-Dr. Teodora Purgiezi - Lefkidi, Anestezi Uzmanı, Atina Yunanistan Anestezi Uzmanı. Anestezi esnasında hastanın oksijensiz kalma durumu (The patient's state of asphyxiation during anesthesia).(Aναισθησία και κακός αερισμός ασθενούς).

- Dr. Rukiye Dağalp (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik A.D) , Prof. Dr. P. Sema Aka (Bağımsız Araştırmacı Ankara) , Doç. Dr. Nergis Cantürk (Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü), MSc. İpek Kedici (Garanti Bankası, Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi Bölümü, İstanbul),“Fetus ve Infantlarda Santral Dişten Yaş Tespiti - Diş ve Baş Ölçülerinin Karşılaştırılması(Age Determination From Central Incisors of Fetuses and Infants- A Comparison of Teeth and Head Measurements”.17.15-17.30 ARA17.30-18.45 Konferanslar 5 Oturumu
Oturum Başkanı: Av.Kerem Ertem Zonguldak Baro Başkanı

- J.Alb.Dr.Ercan Seyhan. Jandarma Okullar Komutanlığı. ENFSI Patlayıcı Bölüm Başkanı. Terör Amaçlı Patlayıcılar.

-Yrd. Doç. Dr. Eda Özdiler Küçük, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Vergi Yargısında Kişisel Verilerin Delil Olarak Kullanılması

-Dr. Özgür Bulut Adli Antropolog. Adli Görüntü ve Yüz İnceleme Uzmanı
KPL Antropolojik İncelemeler Bölümü. Yeniden Yüzlendirmenin Adli Antropolojide Yeri.
-Veli San. Zonguldak C.Savcısı. Zonguldak ili Suç profili
-Sadık Akgül.Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Hakimi  Memurlarca İşlenen suçların idari, cezai ve hukuki boyutları
18.45-19.15  POSTER TARTIŞMALARI

08 Kasım 2012 Perşembe / III. Gün3. Gün Konferanslar 6 A Oturumu 9:00-10:30Oturum Başkanı: Doç.Dr.Sadık Toprak.-Doç. Dr. Rıza Yılmaz. Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. İş sağlığı ve iş güvenliğinin adli tıbbi yönden değerlendirilmesi.-Av.Ahmet Orhan. Zonguldak Barosu. Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu. -Av.Osman Fırat Turan Ankara Üniv. Hukuk Müşavir Yard. Uluslararası sözleşmelerde Mobbing-Prof.Dr.Osman Celbiş İnönü Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D .Bitkisel Kökenli Zayıflama İlaçları.

Konferanslar 6 B Oturumu 9:00-10:30


Oturum Başkanı: Prof.Dr.Zerrin Erkol. Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. Adli Tıp A.D-Yard.Doç.Dr.Suavi Tuncay. Ege Üniv. İletişim Fak. Kadın , Toplum ve Şiddet Sarmalı.

– Prof.Dr.Suat Hayri Uğurbaş –Dr.Tomurcuk Harbigil Sever.  Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fak. Göz Hast. Adli Oftamoloji

-Çilem Sönmez. Adli Tafonomi

-Kim.Yücel  Dener . Sağlık Bakanlığı. Uygulamada Trafikte Sürücülerde Keyif Verici Madde (Alkol, Uyuşturucu/Uyarıcı) lerin Kan ve Alkol de Tespit Prosedürü ve Sorunlar.10.30-11.00 ARA

Konferanslar 7 A Oturumu 11:00-12:30Oturum Başkanı: Prof.Dr.Nevzat Alkan. İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp A.D

- Gökçe Yıldırım  Yargıtay C.Savcısı Hekim Sorumluluğu Açısından Özel Hayatın Gizliliği.

- Ali Nevzat Açıkgöz Burdur C.Başsavcısı Arama ve el koyma kararları.

-Yrd. Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK, TOBB ETÜ Hukuk Fak. Kişisel Verilerin Korunması ve İletişim Kayıt Verilerinin Tutulması.

-Av.Devrim Karakülah. Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri. Telefon dinlenmesi ve iletişimin değerlendirilmesi.10.30-11.00 ARAKonferanslar 7 B Oturumu 11:00-12:30Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rıza Yılmaz. Bülent Ecevit Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. 

-Dr. Yeşim Doğan Alakoç Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı. -Prof.Dr.Sema Aka (Bağımsız Araştırmacı)  Adli Diş Hekimliğinde DNA Analizleri (DNA Analysis in Forensic Odontology).

-Doç. Dr. Sadık Toprak. Gösteri kontrol ajanlarının günümüzdeki kullanımı ve adli tıp

-Rebia Dirim Psikanalizin Adli Bilimlerde Kullanımı

-Dr.Setenay Mit Gazi Üniv. Akupunktur ve Doping12.30-14.00 ARA Zonguldak Emniyet Müdürlüğü  Bombacı ve Köpek Gösterileri

A.D

Konferanslar 8  A Oturumu 14.00-15:45

Oturum Başkanı: -Yard.Doç.Dr.Ali Yıldırım Gaziosmanpaşa Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp

-Psik.Alp Ardıç Subliminal Mesajlar

- Dr. Dilek Sunmaz. Adli Tıp Kurumu. İzmir Grup Başkanlığı.  Cinsel İstismara uğramış çocuğun muayenesinde hemşirenin rolü ve önemi

-Dr.Hüseyin Bekir. Yunanistan Serbest Hekim. Osteoporoz, çağımızın ''sinsi'' hastalığı.

- Tıbbi Teknolog Yasemin Eraslan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hastane Afet Planlarında Tahliyenin Yeri ve Önemi, Tahliyede Sağlık Personelinin Sorumlulukları

- Beyhan Gürgöze KKTC DAÜ Adli Bilimler ve SporKonferanslar 8  B Oturumu 14.00-15:45Oturum Başkanı: Çağlar Özkanlı. Adli Tıp Kurumu Burdur Şube Müdürü

-Emn.md. Cem Mehmet Çetin. EGM KPL Daire Başkanlığı.

-Kom. Hanifi Sever. (Zonguldak Emniyet Müdürlüğü.Bülent Ecevit Üniversitesi Sosoyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ögrencisi).- Prof. Dr. P. Sema AKA (Bağımsız Araştırmacı). “Monozigot İkizlerin Kriminal Ses Delilleri Açısından Tanımlanması  (Identification of Criminal Voice Evidence of Monozygotic Twins".- Zir.Müh.Yeliz Çatak. Adli Ziraat

- Mesut Öztürk Maden Mühendisi Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı İş kazaları ve Kazalardan doğan sorumluluklarPoster Bildiri Kabul Edilecektirİletişim:

Işıl Palabaş (Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı)

Tel : 0(372) 261 20 01-24 89

Faks : 0(372) 261 01 55

http://web.beun.edu.tr/aabk/ E-mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Poster Bildiri Kabul Edilecektir

Kongre Ücretleri Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi: 50TL  Araştırma Görevlisi: 70TL Öğretim Üyesi: 125TL Üniversite Dışındaki Katılımcılar: 225TL

Hesap adı: Beün 9. anadolu adli bilimler kongresi (Ziraat Bankası)

IBAN TR130001000131623189795001

KDZ EREGLI SARIKAMIS DENIZ SEHITLERINI ANMA PROGRAMI  7 KASIM 10 30 da başlayacaktır.

 

Yorum ekle