KERKÜKLÜ USTA HOYRATÇILAR.... Ahmet Yanar

CELİL İSMAİL KAZANCIOĞLU
1964 yılında Kerkük’ün Begler Mahallesinde dünyaya geldi. Babası İsmail Ahmet Bey, annesi Nuriye Sadık Hanım’dır. İlkokulu Hasasu İlkokulu’nda, ortaokulu Musalla Lisesi’nde okudu. Ebueyup Ensar Lisesi son sınıfında iken dönemin şartlarının olumsuzluğu yüzünden tahsil hayatına devam edemedi. Irak Petrol Şirketi’nde (IPC) sözleşmeli olarak bir süre çalıştı. Vatan borcu için gittiği askerlik dönüşünde aynı işine döndürülmedi. Geçimini sağlamak için serbest meslekle uğraşmak zorunda kaldı. Halen Kerkük’te Altunçılar Pazarı’nda çaycılık yaparak ailesinin nafakasını temin etmektedir. Evli ve ikisi kız olmak üzere dört evlat sahibidir. Gençlik yıllarından itibaren şiir ve hoyrat yazmaktadır. 2009 yılında “Aksu Destanı” adında şiir kitabı basıldı. Şiir ve hoyratlarında hayatın zorluklarını dile getirdiğini görmekteyiz.

Aldı havasım gitti
Kesti nefesim gitti
Zehir tasını koydu
Aldı bal tasım gitti
***
Bize yollar
Irahtı bize yollar
Feleğin âdetidir
Gam yükün bize yollar
***
Bu yara sertti mende
Yürek eritti mende
Günde bin yere vurar
Bilmem ne dertti mende
***
Çok beklettiv meni gel
Vermeden bu canı gel
Ölsem de he beklerem
Türbem üste seni gel
***
Dağ vurusan
Debengsen dağ vurusan
Dedim yaram bağlasam
Bilmedim dağ vurusan
***
Ezdiv erittiv meni
Yayan yerittiv meni
Ne öldürdüv kurtulum
Ne de dirittiv meni
***
Gör meni ne gündeyem
Gam hafet o gündeyem
Ne gülüm ne oynuyum
Felekten dügündeyem
***
Göz çimeni
Gögerdip göz çimeni
Yansam külüm dağıtma
Sürme et göz’çü meni
***
Gül görüm
Yanağlarıv gül görüm
O günnen seni gördüm
İstemirem gül görüm
***
Kimler densiz
Kuş besler kimler densiz
Bele bir güne düştüğ
Sorurlar kimlerdensiz
***
O nay gördüm
Çalırı o nay gördüm
Bir günün sefasının
Cefasın on ay gördüm
***
Yara coştu kan gönlüm
Azarlandı can gönlüm
Yar gitti daha dönmez
Besti bunca yan gönlüm
***
Yolcuya nar
Verdiler yolcuya nar
Gidişim gam kervanı
Yol yanar yolcu yanar

 

 

Yorum ekle