ULU BUDUN'UN ASİL VE YİĞİT EVLATLARI

Sizleri en samimi hislerimle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 5-6 ay kadar önce dava arkadaşlarım ile birlikte ülkemize , milletimize siz değerli kardeşlerimize siyaseten hizmet etmek , Türklük şuuru bilincinde politikalar üretmek için çalışmalar başlattık. Yapacağımız çalışmalara yol göstermesi için gerek Türkiye içinde ve gerekse Turan bölgelerinde bir çok akademisyen , siyaset bilimci , kanaat önderi ve yazarlarımız ile görüşmeler yaptık. Yaptığımız 20.000 km'den fazla yolculuğun her metresini derin bir Türklük aşkı ile geçtiğimizi hepinizin bilmesini isteriz. Yüce Türk milletine hizmet etmenin onurların en büyüğü , şereflerin en yücesi olduğunun farkındayız.

Yaptığımız bu denli görüşmeler ve yolculuklar neticesinde şu önemli sonuçları çıkardık.

1- Türkiye'de siyaset tiyatrosunun sahnelendiği tüm alanlar emperyalizm adını verdiğimiz kötü niyetli dış güçlerin elinde ve emrinde. Yani ülkemizde ki siyasal partiler , adına oduncu kavgası dediğimiz bir danışıklı dövüş ile ülkemiz insanına zihin oyunları yapmakta olup , gerçekleri halkımızdan saklamaktadırlar. Zaten bu nedenle 100'den fazla siyasal partinin olduğu ülkemizde çıkar ve menfaat gruplarının haricinde hiçbirinin sesi duyulmamaktadır.

2- Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ile Türk'e ait devlet mekanizması emperyalizmin eline geçmesiyle birlikte devlet ve millet arasında ki samimiyet , masumiyet bağları hızla koparıldı ve de yurdum insanı bilinçli bir şekilde bilgisiz , eğitimsiz bırakıldı. Gerçeklerden uzaklaştırılan Anadolu insanımıza Atatürk'ün kim olduğu , Cumhuriyetin nasıl bir yönetim olduğu , vatandaşlığın ne anlam ifade ettiği , özgür bireyin haklarının neler olduğu anlatılmadı. Hayati derecede önemli olan bu konulardan uzak tutulan halkımız maalesef sahip olduğu değerlerin farkına varamadı. Türklük şuuru ve bilincinde , Atatürk'ün yolunda bir mücadele içinde olamadılar. Anadolu'ya adeta hapsedilen mazlum halkımız günlük yaşam şartları ile uğraşmaktan devlet mekanizmasını yönetemediği gibi Türkiye dışındaki Türk kardeşlerimiz ile iletişim imkanları geliştiremedi. Çünkü siyaset mekanizması Türklerin elinde değildi ve çünkü halkımız maalesef bilgisiz bırakılmıştı.

3- Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış , Türklük mührünü yeryüzüne vurmuş olan Atalarımız 5 kıtada at sürmüş 7 iklimde mücadele vermiş dünyaya adaletle hükmetmiştir. 16 imparatorluk 100'e yakın devlet kuran biz Türkler bugün 20.000.000 km2'den geniş bir alanda yaşamaktayız. Belki 1 milyar Türk nüfusu olduğunu düşündüğümüz devasa büyüklükteki ailemiz onbinlerce yıldır var olduğu gibi dünyamız var olduğu sürecede hep var olacaktır. Bu denli bir Türk varlığının zaten yok olması mümkün olmadığı gibi artık tüm Turan - Türk diyarlarında ortak bir farkındalık bilinci yeşermektedir. Yani tüm dünya Türklüğü başka coğrafyalarda da kardeşlerinin olduğunun farkındadır ve kucaklaşmak , tanışmak istemektedirler. Dünya Türklüğünün merkezlerinde ortak hareket etme türküleri söylenmektedir.

Açıklamaya çalıştığımız bu 3 önemli nedenden dolayı arkadaşlarımız ile ortak bir karar alarak yapacağımız çalışmaların siyaset dışında olmasına , insanlarımızın eğitilmesine ve Türkiye dışındaki Türk kardeşlerimiz ile eğitim , kültür , dostluk köprüleri kurmaya karar verdik. Bu nedenle kuracağımız bir dernek ya da vakıf ile Türkiye içinde ve dışında teşkilatlanarak insanlarımızın Türklük şuurunda eğitilmesine hizmet edecek ve Turan diyarları arasında iletişim köprüleri kuracağız. Düzenleyeceğimiz panel , sempozyum , tarih ve Türklük sohbetleri , çıkaracağımız dergi ve tanıtım bültenleri ile yine açacağımız spor salonları , Türk Kültürü evleri ve de lokaller ile Atalarına yaraşır , tarihinin ve Türklüğünün bilincinde Türk evlatları yetiştireceğiz. Daha şimdiden birçok akademisyen ve yazarlarımız ile görüşmeler yaptık.

Coşkuluyuz , heyecanlıyız ve dünya Türklüğüne hizmet edeceğimiz için çok mutluyuz. Vazifemizin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur ilkesiyle her bir kardeşimize ;
Türkiye Türkleri yanında ,
Balkan Türkleri
Gagavuz Türkleri
Kazaklar
Özbekler
Kırgızlar
Türkmenler
Karakalpaklar
Uygurlar
Sarı Uygurlar ve Salarlar
Tatarlar
Çuvaşlar
Başkurtlar
Kırımçaklar
Ahıska Türkleri
Azerbaycan Türkleri
Dağıstan Türkleri
Kumuklar
Karaçaylar
Balkarlar
Nogaylar
Stavropol Türkmenleri
Saha (Yakut) Türkleri
Altay Türkleri
Hakaslar
Tuva Türkleri
Tobol Tatarları
Barabalar
Şorlar
Çulım
Kumandı
Kandak
Karagas
Uranhay
Irak Türkleri
Suriye Türkleri
Kıbrıs Türkleri
Kaşgaylar
Hamse Türkmenleri
Karaim Türkleri
Kırım Türkleri
Avrupa Türkleri
Kabardin-Balkar Türkleri
ve İran Türkleri olmak üzere tüm dünyaya yayılmış büyük bir aile olduğumuzu öğreteceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır" dediği gibi hem biz Türkiye Türkleri bu topraklarda var olacağız hem de dünyada ki tüm Türk kardeşlerimiz insanlık var olduğu sürece var olacaktır. Tüm çalışmalarımız yüce Türk milletinin binlerce yıldır sahip olduğu Türk kültür ve medeniyetini yüceltmekten ibaret olacaktır.

Bu itibarla yapacağımız çalışmalar hakkında ileriki haftalarda sizlere tekrar bilgilendirme yapacağımızı ifade ederek , kuracağımız dernek veya vakıf hakkında bilgilendirme yapacağız.

ULU BUDUN'UN ASİL VE YİĞİT EVLATLARINA ESENLİKLER DİLİYORUM

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Yorum ekle