ULUSAL BİRLİK NASIL OLMALI

TÜRKMEN ULUSAL KONGRESİ

EMİN GARİP
Birlik mekanizmasının bütün eğilimlerin aidiyetini bırakıp birey olarak içerisinde yer alacakları bir cephe partisinde mı yoksa her kesin aidiyetini sürdürerek eğilimiyle birlikte yer alacağı bir çatı örgütü olan kongre yada konsey mı olacak , Dünyada genel geçer olan ulusal kongre modeli ağırlıklı görüş olarak ortaya çıktı (her eğilimin kendisini muhafaza ederek katılıma dayanan  ulusal kuruluşunun hedef alınması).
Böyle bir ulusal temsil örgütünün tek tek hiç birimizin olmayan topluca hepimizin olan bir siyasi akıl ve ulusal projeyle mücadelemizin önünü açacağını ve mücadelemize ivme kazandıracağını düşünüyorum.
Ulusal birlğin oluşmasında değişik görüş ve eğilimlere sahip farklı ulusal güçlerin birbirlerinin varlığına farklılıklarına ve özgün hukukuna saygıyı esas alan bir anlayışla türkmen ulusunun ortak iradesini temsil edecek bir ulusal kongre gerçekleştirmeyi hedef koymalıyız.
Ulusal birlik ve ulusların kendi kaderini tayın etme hakkı kadroları aşan bir olgudur çünkü ,hiç bir siyasi kadro ulusal birliği red etme hakkına sahip değildir ve hiç bir ulusal kurum, birliği dışlayan inisiyatife sahip değildir .
Ortak çıkarlarımızın ifadesi olacak ortak siyasi akılla oluşturulacak ulusal projeye ve bu projeyi gelştirecek ortak kuruma ihtiyacımız var .
Türkmenlerin tamamını temsil edecek Türkmenlerin talebini dile getirecek.
Böylesi bir birlikte farklı görüşler ve hatta farklı çözüm perspektiflerine sahip olanlar birlikte olacaktır.AMAÇ
1-    Türkmen milletinin birlği hiç bir güce ve devlete karşı değildir . Türkmenler kendi aralarında bir güç haline geldikleri oranda dikkata alınırlar .
2-    İsmini şu anda netleştirmediğimiz bu oluşum hem devletle hem uluslararası ilişkilerde hemde siyasi partiler arasındaki diyalog konusunda tamamen Türkmen milletini temsil edecek onları isteğini dile getirecek .
3-    Kongrenin devamında ortaya çıkacak irade tüm bu çalışmaların takipçisi olacaktır .
4-    Türkmenlerin kendi aralarındaki birlik hükümetle diyaloga geçilirken Türkmenlerin talepleri ortaklaştırmaları etkili olacaktır.
5-    Türkmen hareketinin önünde çözüm bekleyen en stratejik sorunlardan biri birlik ve ortak irade sorunudur.

HAZIRLIK
- Hazırlık komisyonu oluşturulur .
- İlk toplantıda çalışma prensipleri ve esasları oluşturularak çalışmaya başlanır .
- Kogrenin Tarih ve süresi  belirleneck .
- Delege sayısı belirlerlenecek. Delege saıyısı siyasi etkinlik durumu göz önünde bulunduracak .
Örneğin . %10 gençlik %10 şahsiyet %30 STÖ % 45 siyasi partiler kadınlar için kota .
- Hazırlık komisyonu oluşturacağı komisyonlar alanında uzman kişiler tarafından oluşturulacak.
- Hazırlık komisuonu hazrlanan tüm projeler üzerinde ortak tartışarak son halini verir .
- Kongrenin devamı için 25-50 kişiden oluşan bir meclis ve bu meclise bağlı çalışmaları organize edecek bir yürütme kurulu oluşturulmalı .
- Kongre kararları oylama ile değil mutabakat ve anlayış ortaklğı ve bunun için sonuna kadar tartışmayla ikna yöntemiyle alır .
- ilk gün ağırlıklı olarak misafirlerin konuşmaları dinlenecek. Daha sonra söz hakkı delegelere geçecek ve sorunlarımızı masaya yatıracak çözüm önerilerimizi sunacağız, yoğunluklu gündem maddeleri buna Türkmen harektlerinin birbirleri ile olan ilişkileri birlik arayışları ekleneck .
- Yoğunluklu gündem ne olacak .

Yorum ekle