HIRSIZLAR

Şiir: Casım Babaoğlu
Fikir geldi derdim yazdım
Yoksul dertli canım ezdim
Bir haraba evim vardı çocuklarım toplamıştım
Yavaş yavaş dil açardı
Bir kara yel esti geldi şehrim düştü çöller gezdim
Neden düştük bilmem
Satılar bizleri ile
Allah'tan korkmıyan duşman geldi kesti milletimi
Astılar ki partlatılar
Öldürdüler mazlumları vırdım mahzun mahzun teli
Bunları kim getirmişti
Böyle güce yetirmişti
Devletteki parlamento düşmana destekti
Körlere yol gösterdiler
Ölen fakir düşkünlerdi o villede oturmuştu
Dediysem ite benzerler
Kendime günah yazılır
İt vafalı hayvan olur yedüyüne sahip çıkar
Kapıy bacıy beklerdi o
Düşünce Yahud düşnıma çokucu derinler kazallar
Bunlar bir ele kimidi
Baştan akan su kirlidi
Derdimiz yazarsam çoktur tükenmez yanaram dostum
Ağrtılar saç sekalim
Yürümek etsem sürünsemde bunlara ayni yürürdü
Ne kader şehitler verdük
Korkumuz yok karşı yürdük
Bayrak bayrak düşan kanın günahın bunlar kaldırır
Mehşerde durur hakkına
Yalanlarına bakarken biri birimiz kırduk
Yeter artuk dostum uyan
Bunlar bizi uryan koyan
Hepisi cehennemin iti hakkın laneti onlara
Yüzleri her yerde kara
Irak ülkesine bulan malın hazinesin soyan
Ölen öldü giden getti
Bu millet helinden bitti
Binlerce şehit vermüşük bu günahı kim kaldırır
Kendine dokunulmazlık
Tanrıdan korkuları yok yetimlerin hakkı itti
Parleman oğlu ölmemiş
Heç bir savaşa dolmamış
Garp devletinde haete araba vila denizde
Kızlarnan resim çekiyor
Üstümüze güllor dinin kendine yalan yol almış
Şehite ağlar gözlerim
Kimdir işiden sözlerim
Bunlar haram ki hokka biz namusun satar bir pula
Ki versin şarap harama
Şiiketim gök seyvanya dormuyor derten düzlerim
Küçük büyük yalancıdı
Doymuyorlar dilencidi
Yüzleri gözleri açdı milleti yordular gerçek
Eliktirik parası çok
Burda kendin mulah ider yazda mayu seyranıdır
Türkmen için büyük durdurm
Nede sebebide sorurm
Dağıttılar şehirleri devlet sahip çıkmadı
Korkuy üzün indirler
Ata uşağına sahip çıkamasa nesin görüm
Telafer'ı dağıttılar
Gözlerimi ağlattılar
Şimdi Kerkük'e oyunlar kurmuşlar türkmen dağılsın
Korkar türkmen hakkın alır
Atebim böyle devlete orta oğlun bağlatılar
Irak türkmeni aslımız
Bilen bilsin faslımız (soyadımız)
Sorumlara umut yoktu elde alırız hakkıde
Aslaklar korkumaz yağmurdan
Doğru yolda yaranmışuk islamdan gelir neslimiz
BABA OĞLU bestir yeter
Sesizlik kalsın hak iter
Yazaram millet derdini her kez nasıl görse beni
Ben bu vatanın oğluyam
Düşman kazduğu kuyuya kendi düşüp hali biter

Yorum ekle