TÜRK DÜNYASINA YENİ BİR KİTAP

"Kerkük Sevdalısı Gazanfer

Paşayev"
Dr. Mustafa Ziya ve Dr. Şemsettin Küzeci Hazırladı.
Ömrünü Irak Türklüğüne ve Kerkük'e adayan Azerbaycanlı Gazanfer Paşayev'e büyük bir vefa örneği...
Hayırlı olsun

Ahmet Yanar

Yorum ekle